De eerste keer dat u bij ons in de praktijk komt, vindt een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we samen met u uw klachten en welke doelen u wilt bereiken. Ook willen we graag weten wat u van ons verwacht.


Hierna wordt een onderzoek verricht naar de oorzaak van de klachten. De focus ligt vooral op analyse van uw voeten, benen, knieën, heupen en rug. Er wordt gekeken naar standsafwijkingen, looppatroon, bewegelijkheid, stabiliteit en schoenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van digitale drukmeting en indien nodig echo.


Tijdens het onderzoek en behandeling wordt altijd rekening gehouden met verschillende factoren die een rol zouden kunnen spelen bij het ontstaan van klachten, zoals biomechanische, neurologische en orthopedische factoren. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met persoonlijke factoren.

Aan de hand van de verkregen gegevens, wordt er door de podotherapeut een behandeling voorgesteld, welke na overleg met u, kan worden gestart.

Na de behandeling hechten we veel waarde aan het controleren van het resultaat. Daarom adviseren wij u op de controle te komen nadat u circa 6 weken op de zolen gelopen heeft, tenzij de podotherapeut anders met u heeft afgesproken.

Daarnaast stellen we, in overleg met u, de verwijzers (huisarts, fysiotherapeut en/of pedicure) schriftelijk op de hoogte van de bevindingen voortgekomen uit het onderzoek.