In onze praktijk voeren we bij iedere diabetes cliënt minimaal eens per jaar een zogenaamde voetscreening uit. Het doel hiervan is preventie van complicaties en informatievoorziening naar de cliënt toe. Wij werken hierbij nauw samen met de huisarts, praktijkondersteuner, pedicure, orthopedische schoenmaker en speciale voetenteams in het ziekenhuis.

Omdat diabetes een steeds groter probleem wordt in de Nederlandse gezondheidszorg, stimuleert de regering het oprichten van de zogenaamde zorgstraten. Een zorgstraat is een groep van behandelaars die samen en in overleg met elkaar een zo optimaal mogelijke zorg leveren. De cliënt staat centraal en de zorg wordt om hem/haar heen gerealiseerd. Balans Podotherapie participeert in twee zorgstraten namelijk: