De voeten veranderen als we ouder worden. De volgende veranderingen kunnen ontstaan:

  • Veranderende stand van de voeten
  • Afname dempende laag voetzool
  • Meer eeltvorming

Ook het looppatroon verandert gedurende jaren. Vaak ontstaat er:

  • Instabiel looppatroon
  • Verminderde bewegelijkheid tijdens het lopen
  • Ander looppatroon door gebruik van loopmiddelen en/of trager reactievermogen

Bij het ouder worden vergroot tevens de kans op vallen. 33% van de thuiswonenden en 50% van de bewoners in een verpleeghuis vallen minstens 1 keer per jaar. Het gaat vaak om een combinatie van verschillende factoren met als gevolg een afname van lichamelijke functies en minder sociale activiteiten/contacten.

Doormiddel van een podotherapeutisch onderzoek, wat Balans Podotherapie specifiek heeft ontwikkeld voor ouderen, kan de podotherapeut nagaan of er sprake is van een afwijkende voetstand, looppatroon of een vergroot risico op vallen. Tijdens dit onderzoek wordt o.a. gekeken naar de voetstand, looppatroon, spierkracht en bewegelijkheid van het lichaam. Tevens vindt een balansmeting op een drukmeetplatform plaats. Na het onderzoek wordt in overleg met u een persoonlijk behandelplan samengesteld. Hiervoor werken we samen met pedicures, oefentherapeuten Cesar en ergotherapeuten.