Samenwerking met Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Website Infomedics

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken snel een eenvoudig regelen. U hoeft geen rekening te houden met de openingstijden van de Servicedesk en kunt uw zaken regelen op een tijdstip dat voor u het beste uitkomt.

Wilt u een betalingsregeling treffen of de status van betaling controleren, dan raden wij u aan dit direct via de website van Infomedics te regelen.

Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Dit kunt u eenvoudig via de website van Infomedics regelen. Klik op de onderstaande link en vul het formulier volledig in. 

Betalingsregeling Infomedics

Status van uw betaling controleren

Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het 13-cijferige nummer dat op rekening staat in en controleer of uw rekening is betaald.

Overige vragen

Heeft u een andere vraag, kijk dan eerst bij de Veelgestelde vragen op de website van Infomedics. De kans is groot dat u daar al het antwoord vindt op uw vraag.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 036 – 20 31 900
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Infomedics neemt dit werk uit onze handen zodat wij meer tijd en aandacht hebben voor u. Na de behandeling ontvangt u van Infomedics de nota voor de verleende dienst of het product.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle betalingen verschuldigd aan Infomedics en zijn ook door uw zorgaanbieder van toepassing verklaard.

Uw zorgaanbieder heeft de vorderingen die hij/zij op u heeft overgedragen aan Infomedics Deze overdracht is door Infomedics geaccepteerd. Hiervan is een akte van cessie opgemaakt zoals bedoeld in artikel 3:94 van het Burgerlijk Wetboek.

Infomedics is als enige bevoegd om de facturering te doen en deze factuur te incasseren.

Op alle vorderingen die uw zorgaanbieder op u heeft of zal krijgen, zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

  • Indien mogelijk mag Infomedics de factuur, of een deel van de factuur, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
  • De factuur dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig te worden voldaan en deze vervaldatum geldt ook als de zorgverzekeraar deze factuur volledig of deels voldoet.
  • Indien de factuur niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de factuur is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is Vanaf dat moment is rente verschuldigd.
  • Indien de factuur niet op tijd is betaald, mag Infomedics incassomaatregelen nemen. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met het innen van de factuur komen voor uw rekening, inclusief eventuele BTW. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens de Wet Incassokosten (sinds 1 juli 2012).
  • Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.
  • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de factuur of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.

Mocht één van de bepalingen van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

Cliënten die na versturen van de eerste factuur en een of meerdere herinneringen nog niet hebben betaald, ontvangen een aanmaning van het Centraal Medisch Incassobureau. Op de website www.cmib.nl kunt u informatie over het incassotraject vinden. Als u vragen heeft over de aanmaning of alsnog een betalingsregeling wilt afsluiten kunt u bellen naar 036 310 0899 (€ 0,35 per gesprek) of mailen naar info@cmib.nl.